Aanmelden en opzeggen lidmaatschap

Kennismaken?
Wil je weten of turnen iets voor jou is? Aspirantleden mogen gratis twee lessen meedoen om kennis te maken met de sport en de groep. Meld je aan voor een proefles via een email naar info@spartavenlo.nl o.v.v. Proefles. Wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren, maar een vereniging wordt gerund door vrijwilligers dus lukt het niet om elke dag te reageren. Eens per week proberen we alle vragen te beantwoorden. U kunt natuurlijk ook altijd naar de zaal komen om een kijkje te nemen. In het lesrooster kunt u zien welke lestijd het meeste geschikt is.

Lid worden?
Als je daarna lid wilt worden van Sparta kun je je aanmelden via dit  inschrijfformulier. Dit formulier is ook verkrijgbaar in de turnhal (Sporhal Rijnbeek). Lever het ingevulde formulier in bij de leiding van de groep. In verband met een handtekening voor de incasso betaling moet u het formulier in hard copy inleveren.

Lidmaatschap opzeggen?
Het opzeggen van het lidmaatscap moet altijd via mail of brief moet gebeuren zoals vermeld in de voorwaarden (deze wordt altijd bij het aanmeldformulier overhandigd).  De voorwaarden staan ook vermeld  op onze site . De opzeggingsmail of brief is ons enig controlemiddel.  U kunt twee keer per jaar opzeggen, voor 1 september en 1 februari. Aan de hand van de inschrijvingen betalen wij per lidmaatschap aan de KNGU  de verzekering .

Opzeggingen die na genoemde data binnenkomen worden pas in het daaropvolgende seizoen van kracht. Om aan de gemaakte afspraken te voldoen en omdat we kosten hebben gemaakt blijft u de contributie van het lopende seizoen verschuldigd. Met de handtekening op het aanmeldformulier gaat u akkoord met deze  voorwaarde alsmede de automatische incasso.

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk via het daarvoor verkrijgbare formulier in de turnhal bij de trainster , of via ons contactformulier. U kunt 2 keer per jaar opzeggen. Dit kan voor 1 september of voor 1 februari.

Let op: bij tussentijdse afmelding wordt géén restitutie verleend.