Aanmelden en opzeggen lidmaatschap

Kennismaken?
Wil je weten of turnen iets voor jou is? Aspirantleden mogen gratis twee lessen meedoen om kennis te maken met de sport en de groep. Meld je aan voor een proefles via een email naar turnen@spartavenlo.nl o.v.v. Proefles. Wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren, maar een vereniging wordt gerund door vrijwilligers dus lukt het niet om elke dag te reageren. Eens per week proberen we alle vragen te beantwoorden. Je kunt natuurlijk ook altijd naar de zaal komen om een kijkje te nemen. In het lesrooster kun je zien welke lestijd het meeste geschikt is.

Lid worden?
Als je daarna lid wilt worden van Sparta kun je je aanmelden via ons inschrijfformulier. Dit formulier wordt door de leiding in de tweede proefles aan jou uitgereikt (in onze turnhal Sporthal Rijnbeek). Lever het ingevulde en ondertekende formulier in bij de leiding van de groep. In verband met een handtekening voor de incasso betaling moet je het papieren formulier inleveren.

Lidmaatschap opzeggen?
Het opzeggen van het lidmaatschap moet altijd via een e-mail naar turnen@spartavenlo.nl gebeuren zoals vermeld in de voorwaarden (deze wordt altijd bij het aanmeldformulier overhandigd). De voorwaarden staan ook vermeld op onze site. De opzeggingsmail is ons enig controlemiddel. Je kunt twee keer per jaar opzeggen, vóór 1 september en vóór 1 februari. Aan de hand van de inschrijvingen betalen wij per lidmaatschap aan de KNGU de verzekering .

Opzeggingen die na genoemde data binnenkomen worden pas in het daaropvolgende seizoen van kracht. Om aan de gemaakte afspraken te voldoen en omdat we kosten hebben gemaakt blijf je de contributie van het lopende seizoen verschuldigd. Met de handtekening op het aanmeldformulier ga je akkoord met deze voorwaarde alsmede de automatische incasso.

Let op: bij tussentijdse afmelding wordt géén restitutie verleend.