Lidmaatschapsvoorwaarden

Een automatische afschrijving kan pas plaats vinden als de rekeninghouder daar zelf toestemming voor geeft. Vul op de eerste pagina de GEGEVENS REKENINGHOUDER in en plaats uw HANDTEKENING.

Als men het niet eens is met een afschrijving heeft u acht weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken op uw rekening.

Bij afmelding als lid stopt de incasso automatisch.

 

De verschuldigde contributie wordt automatisch begin september en februari van uw rekening afgeschreven. De eerste keer zal het bedrag worden aangepast aan de resterende periode en worden verhoogd met het inschrijfgeld.

 

Afmelden als lid dient te gebeuren via de mail: info@spartavenlo.nl of via de website vóór het begin van de periode. Dus voor 1 september of voor 1 februari.

 

Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap wordt geen restitutie van het contributiegeld verleend.

 

  

 

Gymnastiekvereniging SPARTA Venlo

Contributie voor het seizoen 2019-2020 is vastgesteld volgens onderstaand schema. De contributie bedragen zijn gebaseerd op 40 lesuren per jaar en gelden per periode.

 

Contributie-onderdeel                                     Junioren                                                    Senioren


Turnen                                                           € 63,00(per periode)                            € 75,00(per periode)

Extra uren per lid                                             € 31,50(per periode)                            € 37,50(per periode)

Inschrijfgeld eenmalig                                       € 15,00(eenmalig)                                € 15,00 (eenmalig )

 

Selectieleden: voor de selectieleden geld een maximumtarief van 156,00 euro per periode. 

 

Periodes worden vooraf geïnd.

Periode 1 wordt begin september geïnd

Periode 2 wordt begin februari geïnd.

Over de club Overzicht