Aerobics

In Belfeld kunnen volwassenen deelnemen aan Aerobics & Steps lessen.
Aerobics is een fysieke dansoefening die op muziek wordt uitgeoefend. De combinaties die op de muziek worden aangeleerd zijn zowel “low en high impact”. Dit betekent dat er weinig zweefmomenten plaatsvinden (zoals bij sprongen), zodat er geen onnodige belasting op de gewrichten plaatsvindt.

Door regelmatig aero­bicslessen te volgen wordt het uithoudingsvermogen en conditie verbe­terd. De spieren worden sterker en de longinhoud wordt vergroot. Aero­bics is een trainingsmethode voor conditieverbetering die ac­tief, uitdagend maar vooral erg plezierig is.

De les start met een warming-up. In dit eerste gedeelte van de les worden er oefe­ningen gedaan die gericht zijn op het bevorderen van een goede doorbloeding van de spieren en het voorbereiden op het intensievere vervolg van de les.
Na de warming-up wordt eerst het uithou­dingsvermogen getraind, gevolgd door een fysiek stretch­gedeelte met oefeningen die bedoeld zijn om de afvalstoffen in de spieren af te voeren. Vervolgens worden er nog spierverster­kende oefe­ningen ge­daan. De les wordt afgesloten met een cooling down. Een rustmoment voor lijf & geest waarbij je de gelegenheid hebt even lekker te ontspannen af te schakelen.

Het gebruik van 'Steps' is een uitbreiding bij de aerobicsles waarbij op muziek specifieke passen op of rondom een verstelbare verhoging/platform (steps) worden uitgevoerd. Zoals voorbeeld het opstappen en het afstappen van de step of aantikken ervan. Ook tijdens een step les kan er gewerkt worden aan een eindchoreografie. Alle aangeleerde combinaties van de step specifieke passen moeten worden onthouden zodat ze aan het einde van de les een complete choreografie/dans vormen.

De meeste deelnemers aan de aerobiclessen zijn recreanten die het alle­maal prettig vinden om hun conditie te behouden en/of te verbeteren.

Aerobics & Steps wordt alleen in Belfeld gegeven op maandag:

Groep 1 -> 19:00 - 20:00 

Groep 2 -> 20:00 - 21:00 

Locatie: Kom.mijn., Prins Frederikstraat 67-a, 5951 BR te Belfeld

Wilt u twee proeflessen meedoen, dan kunt u zich hier aanmelden

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v. *
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
AerobicsAerobicsKom.mijnWekelijks op:maandag19:00 - 20:00
AerobicsAerobicsKom.mijnWekelijks op:maandag20:00 - 21:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Sparta Venlo
- U ontvangt een bevestiging van proeflessen of wachtlijst. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Sparta Venlo om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Sparta Venlo: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van Sparta Venlo ontvangen*
Sparta Venlo mag foto's van mij/mijn kind gebruiken voor trainingsdoeleinden, website en social media*
Opmerking