Contributie

De contributie voor seizoen 2023 / 2024 is vastgesteld volgens onderstaand schema. De contributiebedragen zijn gebaseerd op 40 lesuren per jaar en gelden per half jaar.

Inschrijfgeld eenmalig: € 15,00

Contributie per periode Junioren Senioren
Turnen € 63,00 € 75,00
Extra uren per lid € 31,50 € 37,50

Selectieleden: voor de selectieleden geldt een maximum tarief van € 156,00 per periode.
Selectieleden die aan wedstrijden deelnemen betalen €15,- per jaar voor een trainingspak en zijn verplicht een wedstrijdturnpakje aan te schaffen. Kosten zijn afhankelijk van of je pakje kunt over nemen van iemand. Gemiddeld wordt eens per drie jaar een nieuw wedstrijdpakje aangeschaft. Selectieleden krijgen specifieke informatie over het wedstrijdturnen van de leidsters.

De contributie wordt vooraf geïnd:

  • Voor periode 1 (augustus/januari) wordt begin september geïnd.
  • Voor periode 2 (februari/juli) wordt begin februari geïnd.

Opzeggen kan via het webportaal of de app.

Bij tussentijdse afmelding wordt géén restitutie verleend.  U kunt dus twee keer per jaar opzeggen, voor 1 september of voor 1 februari. 

Niet alle ouders hebben voldoende inkomen om de contributie van de verenigingen voor hun kinderen te betalen. Door de gevolgen van de corona crisis zijn er nog meer mensen in financiële moeilijkheden. De gemeente vindt het belangrijk en ondersteunt het Jeugdfonds sport en cultuur jaarlijks met subsidie. Voor meer informatie zie https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/venlo