Inventarisatielijst ouders/verzorgers van de leden

Als vereniging zijn we verplicht jaarlijks een vergadering voor alle leden te organiseren. Tijdens deze vergadering worden o.a. beleidskeuzes en de financiële status toegelicht. Deze kunnen worden af- en goedgekeurd door de aanwezige leden. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Gezien de afnemende interesse hiervoor willen wij graag weten of u er behoefte aan hebt. U kunt dit hierboven aangeven.
Als bestuur zijn we altijd blij met actieve, betrokken ouders om zo de vereniging optimaal te kunnen laten draaien. Indien u interesse heeft om te ondersteunen bij een bepaald onderwerp, kunt u dit hierboven aanvinken. Denk bij activiteiten aan het recreantenkamp of pietengym, bij sponsoring aan o.a. de grote clubactie en bij PR&communicatie aan website/social media of interne communicatie.